پشتیبانی طراحی وب ایرانیان

پشتیبانی سیستم فروشگاه ساز آنلاین طراحی وب ایرانیان

پشتیبانی نسخه های فروشگاهی به مدت یک سال از تاریخ ثبت سفارش اولیه محاسبه میگردد. نصب مجدد بر روی دامنه اعلام شده از ابتدای سفارش با دریافت هزینه نصب امکانپذیر میباشد. همچنین تغییر دامنه وبسایت به هر شکل مستلزم سفارش لایسنس جدید میباشد. سفارش لایسنس جدید برای کاربران قبلی و یا برای دامنه دوم با ۵۰ درصد هزینه لایسنس قابل انجام خواهد بود. لایسنس خریداری شده مختص دامنه ای میباشد که همزمان با ثبت سفارش اعلام میگردد. پشتیبانی فروشگاه های راه اندازی شده ,توسط طراحی وب ایرانیان انجام می گیرد.