پشتیبانی نرم افزار

پشتیبانی سیستم فروشگاه ساز آنلاین طراحی وب ایرانیان

بسته به انتخاب کاربر راه اندازی و ایجاد فروشگاه اینترنتی توسط ما و یا با اختیار داشتن سورس کامل نرم افزار توسط خود کاربر انجام می گیرد.فایلهای راهنمای نصب و راه اندازی نیز در اختیار کلیه کاربران قرار خواهد گرفت تا کاربرانی که تمایل به یادگیری نحوه نصب و راه اندازی نرم افزار فروشگاه ساز طراحی وب ایرانیان دارند از این آموزشها استفاده نمایند.بدیهی است فروشگاه های راه اندازی شده توسط نرم افزار ایجاد فروشگاه اینترنتی طراحی وب ایرانیان هیچگونه محدودیتی در استفاده از نرم افزار برای مدت نامحدود نخواهند داشت (برای اولین بار در کشور )
پشتیبانی فروشگاه های راه اندازی شده ,توسط طراحی وب ایرانیان انجام می گیرد.