امکان پرداخت توسط تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب فراهم میباشد.

تنها در صورتی که تصمیم به سفارش نرم افزار داشته اید فرم زیر را تکمیل نمایید:


به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد

CAPTCHA code

* فیلدهای اجباری هستند و باید حتما تکمیل شوند.

* پس از تکمیل نمودن فرم بالا شما به درگاه پرداخت آنلاین وبسایت متصل میشوید.

بازگشت به وبسایت شرکت