ساخت فروشگاه اینترنتی

ساخت فروشگاه اینترنتی توسط فروشگاه ساز ایرانیان بسیار ساده می باشد.همیشه آغاز یک کسب و کار جدید مثل افتتاح یک مغازه و فروشگاه با چالش ها و موانع زیادی همراه است که در بسیاری از مواقع در نهایت منجر به کنار گذاشتن آن ایده شده است.هزینه اجاره بهای سنگین ،نبود مشتری در شرایطی مانند اپیدمی کرونا و …